Проекти рішень

Проект сільського бюджету на 2019 рік.

УКРАЇНА

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 БЕРЕГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЕКТ    РІШЕННЯ

25 сесія  сьомого скликання

 

«___» грудня  2018 року

с. Нижні Ремети

№ 

 

Про  сільський бюджет на 2019 рік

 

 

 

 Керуючись   Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія Нижньореметівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Визначити на 2019 рік :

- доходи сільського бюджету у сумі 793000,00 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету -  793000,00 грн., згідно з додатком  1  до цього рішення.

      - видатки сільського бюджету в сумі 793000,00 грн., у тому числі  видатки загального фонду бюджету  793000,00 грн. 

      - оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 500 грн.

2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  48000  гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України

 

6. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на оплату праці;                                                                                                                                                    

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;   

поточні трансферти населенню                                            

7.Надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду ,в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування  з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

9. Установити що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу  бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів по загальному та спеціальному фондах здійснюється сільським головою за обґрунтованим поданням.

10. Дозволити здійснювати попередню оплату по фінансуванню робіт з будівництва,реконструкції і капітального ремонту та оплати за електроенергію, газопостачання та передплату за періодичні видання  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 117 від  23.04.2014 року згідно з виставленими рахунками.

11. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2019 року.

12.  Додатки до цього рішення №1-6 є його невід'ємною частиною.

13. Головному розпоряднику бюджетних коштів забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

Сільський голова :                                                          О.В.Подмятніков

 

 

Логін: *

Пароль: *